Tillæg Om Absolute-Produkter

Vilkårene i dette Tillæg til Absolute-produkter (“Tillæg“) gælder for Kundens adgang til og brug af Absolute-produkterne Absolute Visibility, Absolute Control og Absolute Resilience (samlet benævnt “Absolute-produkterne“). Hver udgave af Absolute-produkterne indeholder forskellige sæt funktioner og tjenester, som beskrevet på Absolutes side om platformudgaver, der findes på https://www.absolute.com/platform/editions/. Dette Tillæg giver ikke Kunden nogen rettigheder til at bruge bestemte funktioner eller tjenester, medmindre de er inkluderet som en del af den udgave af Absolute-produkterne, som Kunden har købt i henhold til en Bestillingsformular, eller Kunden køber dem separat i henhold til en Bestillingsformular.  For at skabe større sikkerhed udgør Absolute-produkterne Produkter i henhold til Aftalen.

Begreber med stort begyndelsesbogstav, der anvendes i dette tillæg, men som ikke er defineret i dette tillæg, har den betydning, som de har i hovedabonnementsaftalen eller en anden aftale (“Aftalen“) mellem Kunden og Absolute, der regulerer Absolute’s levering af Absolute-produkterne til Kunden.

1. Produktanvendelse.

  • Hostet tjeneste. Med forbehold for Kundens løbende overholdelse af vilkårene i Aftalen (herunder rettidig betaling af alle gældende gebyrer) vil Absolute stille den Hostede tjeneste til rådighed for Kunden i den gældende Abonnementsperiode for at give dens Autoriserede Brugere adgang til og brug af den Hostede tjeneste udelukkende til Kundens interne forretningsformål i forbindelse med dens brug af Softwaren.
  • Software. Med forbehold af Kundens løbende overholdelse af Aftalen (herunder rettidig betaling af alle gældende gebyrer) giver Absolute hermed Kunden en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, ikke-underlicensérbar ret og licens til i den gældende Abonnementsperiode at downloade og bruge Softwaren til Kundens interne forretningsformål i forbindelse med Kundens brug af den Hostede tjeneste.

2. Registrerede enheder.

For at kunne udnytte Absolute-produkterne fuldt ud skal Kunden installere Software, der kommunikerer med den Hostede tjeneste (“Agenten”) på sine Enheder og registrere sådanne Enheder på sin konto hos den Hostede tjeneste. Kunden må kun bruge Agenten på og tilmelde på sin konto det antal Enheder, der svarer til det samlede antal Abonnementer. Medmindre Kunden har købt et Abonnement, der er bundet til en bestemt Enhed og ikke kan overføres til en anden enhed, kan Kunden til enhver tid afmelde en eksisterende Enhed og tilmelde en ny Enhed, så længe det samlede antal tilmeldte Enheder ikke overstiger det samlede antal Abonnementer. Hvis Kunden tilmelder Enheder, der overstiger det samlede antal Abonnementer, forbeholder Absolute sig ret til (i) at opkræve gældende gebyrer for et sådant overdrevent forbrug af Absolute-produkterne for hele det foregående år, uanset hvornår Agenten blev installeret på sådanne Enheder, eller hvornår sådanne Enheder blev tilmeldt på dens konto, eller (ii) at begrænse eller suspendere funktionaliteten af Absolute-produkterne på sådanne Enheder eller afmelde sådanne Enheder efter først-til-mølle-princippet.

3. Salg af enheden; udløb af abonnementet.

Inden salg eller overdragelse af ejerskabet af en Enhed til en tredjepart skal Kunden afinstallere Agenten fra en sådan Enhed og afmelde en sådan Enhed fra sin konto via den Hostede tjeneste. Efter opsigelse eller udløb af alle udestående Abonnementer skal Kunden afinstallere Agenten fra alle Enheder og afmelde alle Enheder fra sin konto via den Hostede tjeneste. Hvis ovenstående ikke overholdes, kan det medføre, at en Enhed bevarer sin forbindelse til den Hostede tjeneste og fortsat bruger Absolute-produkterne, og Absolute kan fortsat opkræve Kunden Gebyrer for denne brug, indtil Enheden er afmeldt, og Agenten er afinstalleret fra Enheden. Kunden accepterer at forsvare Absolute mod ethvert krav fra tredjepart, der opstår som følge af eller er relateret til en sådan fejl, og at holde Absolute skadesløs fra og betale alle relaterede skadeserstatninger, omkostninger og udgifter (herunder, men ikke begrænset til, rimelige advokatsalærer). Uden at begrænse ovenstående forbeholder Absolute sig ret til at afmelde Enheder, hvis Kunden undlader at gøre det i overensstemmelse med dette Afsnit.

4. Support.

Politikken for supporttjenester, der beskriver supportserviceniveauerne for Absolute-produkterne, findes på https://www.absolute.com/resources/infosheets/technical-support/.

5. Produktspecifikke vilkår.

  • Vedvarende applikation. Funktionen Application Persistence gør det muligt for Kunden at overvåge tilstanden af applikationer, der er installeret på en Enhed, og reparere eller geninstallere disse applikationer, når der opdages et problem, eller når applikationerne fjernes fra Enheden (sådanne applikationer, de “Vedvarende applikationer“). Kunden anerkender, at så længe Vedvarende applikation-funktionen er aktiveret, vil de Vedvarende applikationer automatisk blive geninstalleret på Enheden, indtil Kunden afmelder Enheden fra sin konto via den Hostede tjeneste og afinstallerer Agenten fra Enheden. KUNDEN ANERKENDER OG ACCEPTERER, AT KUNDEN ER ANSVARLIG FOR AT GENNEMGÅ OG OVERHOLDE ALLE VILKÅR OG BETINGELSER FRA TREDJEPARTER, DER GÆLDER FOR VEDVARENDE APPLIKATIONER FRA TREDJEPARTER. UDEN AT BEGRÆNSE OVENSTÅENDE ERKLÆRER OG GARANTERER KUNDEN, AT HAN HAR ALLE NØDVENDIGE RETTIGHEDER OG LICENSER TIL AT UPLOADE SOFTWAREINSTALLATIONSPROGRAMMER TIL SÅDANNE VEDVARENDE APPLIKATIONER FRA TREDJEPARTER (SÅDANNE UPLOADS, “KUNDEINSTALLATIONSPROGRAMMER“) OG TIL AT INSTALLERE OG IMPLEMENTERE SÅDANNE VEDVARENDE APPLIKATIONER FRA TREDJEPARTER PÅ KUNDENS ENHEDER TIL ENHVER SERVER (UANSET OM DE ER HOSTET AF KUNDEN, EN TREDJEPART ELLER ABSOLUTE). Kunden accepterer ikke at uploade software eller andet materiale ud over kundeinstallationsprogrammer, herunder, uden begrænsning, computervirus, orme, tidsbomber, trojanske heste eller anden skadelig eller ondsindet kode, rutiner, filer, scripts, agenter eller programmer. Kunden skal forsvare og holde Absolute skadesløs mod alle krav, krav og søgsmålsårsager og holde Absolute skadesløs mod relaterede skader, forpligtelser, omkostninger og udgifter (herunder, men ikke begrænset til, rimelige advokatsalærer), der opstår som følge af krav fra tredjepart, der hævder, at Absolutes brug af, tilgang til eller hosting af kundeinstallationsprogrammer med henblik på at levere tjenesten Vedvarende applikationer: (i) krænker tredjemands intellektuelle ejendomsrettigheder, eller (ii) kræver, at Absolute skal betale gebyrer af nogen art til en tredjepart.
  • Fjernsletning og låsefunktion. Visse funktioner i Absolute-produkterne kan gøre det muligt for Kunden at fjernslette specifikke eller alle filer på en Enhed (en “Datasletningsoperation“) eller at fjernlåse eller “fryse” en Enhed (en “Enhedsfrysningsoperation“) (samlet “Fjernsletning og låsefunktionalitet”). Kunden bruger Fjernsletning og låsefunktionen på egen risiko og efter eget skøn. Absolute er ikke ansvarlig for tab eller skader, der opstår som følge af eller er relateret til Kundens handlinger eller manglende handlinger i forbindelse med Kundens brug af Fjernsletning og låsefunktionen. Ved at installere produkter, der indeholder Fjernsletning og låsefunktionen, giver Kunden (og skal sikre, at Kunden har fået alle nødvendige tilladelser til at give) Absolute tilladelse til at udføre Fjernsletning og låsefunktionen, så længe den relevante Software forbliver installeret på den pågældende Enhed. Kunden skal forsvare og holde Absolute skadesløs mod alle krav, krav og søgsmålsårsager og holde Absolute skadesløs mod relaterede skader, forpligtelser, omkostninger og udgifter (herunder, men ikke begrænset til, rimelige advokatsalærer), der opstår som følge af krav fra tredjepart, der opstår som følge af eller er relateret til Kundens brug af disse funktioner, undtagen i det omfang et sådant krav er direkte forårsaget af Absolute’s grove uagtsomhed eller forsætlige forseelse.