Absolute-Tuotteiden Lisäys

Tässä Absolute-tuotteiden Lisäyksessä (tämä ”Lisäys”) esitettyjä ehtoja sovelletaan Asiakkaan saadessa pääsyn Absoluten Absolute Visibility-, Absolute Control- ja Absolute Resilience -tuotteisiin ja käyttäessä niitä (yhdessä ”Absolute-tuotteet”). Kukin Absolute-tuotteiden julkaisuversio sisältää erilaisia toiminto- ja palvelujoukkoja, kuten on kuvattu Absoluten Alustan julkaisuversiot -sivulla osoitteessa https://www.absolute.com/platform/editions/. Tässä Lisäyksessä ei myönnetä Asiakkaalle oikeuksia käyttää tiettyjä toimintoja tai palveluja, elleivät ne sisälly Asiakkaan Tilauslomakkeella ostamaan Absolute-tuotteiden julkaisuversioon tai ellei Asiakas osta niitä erikseen Tilauslomakkeella.  Selkeyden vuoksi todetaan, että Absolute-tuotteet ovat Sopimuksessa tarkoitettuja Tuotteita.

Isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä, joita käytetään mutta joita ei ole määritelty tässä Lisäyksessä, on merkitykset, jotka on annettu niille Päätilaussopimuksessa tai muussa Asiakkaan ja Absoluten välisessä sopimuksessa (”Sopimus”), jolla säännellään Absoluten Absolute-tuotteiden tarjoamista Asiakkaalle.

1. Tuotteiden käyttö.

  • Isännöity palvelu. Kunhan Asiakas noudattaa jatkuvasti Sopimuksen ehtoja (joihin kuuluu kaikkien sovellettavien maksujen oikea-aikainen maksu), Absolute tarjoaa Asiakkaalle Isännöidyn palvelun sovellettavan Tilauskauden aikana, jotta Valtuutetut käyttäjät voivat päästä Isännöityyn palveluun ja käyttää sitä yksinomaan Asiakkaan sisäisiin liiketoimintatarkoituksiin Ohjelmiston käyttönsä yhteydessä.
  • Ohjelmisto. Kunhan Asiakas noudattaa jatkuvasti Sopimusta (mihin kuuluu kaikkien sovellettavien maksujen oikea-aikainen maksu), Absolute myöntää täten Asiakkaalle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, ei-alilisensoitavan oikeuden ja lisenssin, sovellettavan Tilauskauden aikana, ladata Ohjelmisto ja käyttää sitä Asiakkaan sisäisiin liiketoimintatarkoituksiin Isännöidyn palvelun käyttönsä yhteydessä.

2. Kirjatut laitteet.

Jotta Absolute-tuotteita voi hyödyntää täysimittaisesti, Asiakkaan on asennettava Laitteilleen Isännöidyn palvelun kanssa kommunikoiva Ohjelmisto (”Agentti”) ja kirjattava kyseiset Laitteet Isännöidyn palvelun tililleen. Asiakas saa käyttää Agenttia vain enintään siinä määrässä Laitteita ja kirjata tililleen vain enintään sen määrän Laitteita, joka vastaa Tilausten kokonaismäärää. Jos Asiakas ei ole ostanut Tilausta, joka on sidottu tiettyyn Laitteeseen ja jota ei voi siirtää toiseen laitteeseen, Asiakas voi poistaa nykyisen Laitteen kirjauksen ja kirjata uuden Laitteen milloin tahansa, kunhan kirjattujen Laitteiden kokonaismäärä ei ylitä Tilausten kokonaismäärää. Jos Asiakas kirjaa Laitteita enemmän kuin Tilausten kokonaismäärän verran, Absolute pidättää oikeuden (i) veloittaa sovellettavat maksut Absolute-tuotteiden liiallisesta käytöstä koko edeltävältä vuodelta, riippumatta siitä, milloin Agentti asennettiin kyseisiin Laitteisiin tai milloin kyseiset Laitteet kirjattiin tilille, tai (ii) rajoittaa tai keskeyttää Absolute-tuotteiden toimintoja kyseisillä Laitteilla tai poistaa kyseisten Laitteiden kirjauksia ensiksi tullut ensiksi pois -periaatteen mukaan.

3. Laitteen myynti; Tilauksen umpeutuminen.

Ennen minkä tahansa Laitteen myyntiä tai omistuksen siirtoa kolmannelle osapuolelle Asiakas poistaa Agentin asennuksen kyseisestä Laitteesta ja kirjaa kyseisen Laitteen pois tililtään Isännöidyn palvelun kautta. Kaikkien maksamattomien Tilausten päätyttyä tai umpeuduttua Asiakas poistaa Agentin asennuksen kaikista Laitteista ja kirjaa kaikki Laitteet pois tililtään Isännöidyn palvelun kautta. Jos edellä mainittua ei noudateta, Laite saattaa säilyttää yhteytensä Isännöityyn palveluun ja Absolute-tuotteiden käyttö voi jatkua ja Absolute voi jatkaa Asiakkaan Maksujen veloittamista tästä käytöstä, kunnes Laite kirjataan pois ja Agentin asennus poistetaan Laitteesta. Asiakas suostuu puolustamaan Absolutea kaikkia kolmannen osapuolen vaateita vastaan, jotka johtuvat tällaisesta laiminlyönnistä tai liittyvät siihen, sekä olemaan Absolutelle korvausvelvollinen ja vapauttamaan Absoluten vastuusta kaikista siihen liittyvistä vahingonkorvauksista, kustannuksista ja kuluista sekä maksamaan ne (mukaan lukien niihin rajoittumatta kohtuulliset asianajopalkkiot). Edellä mainittua rajoittamatta Absolute pidättää oikeuden kirjata Laitteita pois, jos Asiakas ei sitä tee tämän Osion mukaisesti.

4. Tuki.

Tukipalvelujen käytäntö, jossa esitetään Absolute-tuotteiden tukipalvelujen tasot, on osoitteessa https://www.absolute.com/resources/infosheets/technical-support/.

5. Tuotekohtaiset ehdot.

  • Sovelluksen jatkuvuus. Sovelluksen jatkuvuus -toiminnon avulla Asiakas voi seurata Laitteeseen asennettujen sovellusten tilaa sekä korjata tai asentaa uudelleen sovelluksia, kun havaitaan ongelma tai kun sovellukset poistetaan Laitteesta (kyseiset sovellukset: ”Jatkuvat sovellukset”). Asiakas myöntää, että kun Sovelluksen jatkuvuus -toiminto on otettu käyttöön, Jatkuvat sovellukset asennetaan automaattisesti uudelleen Laitteeseen, kunnes Asiakas kirjaa Laitteen pois tililtään Isännöidyn palvelun kautta ja poistaa Agentin asennuksen Laitteesta. ASIAKAS MYÖNTÄÄ JA HYVÄKSYY OLEVANSA VELVOLLINEN TARKASTELEMAAN JA NOUDATTAMAAN KAIKKIA KOLMANNEN OSAPUOLEN KÄYTTÖEHTOJA, JOITA SOVELLETAAN KOLMANNEN OSAPUOLEN JATKUVIIN SOVELLUKSIIN. EDELLÄ MAINITTUA RAJOITTAMATTA ASIAKAS VAKUUTTAA JA TAKAA OMISTAVANSA KAIKKI TARVITTAVAT OIKEUDET JA LISENSSIT LADATAKSEEN PALVELIMILLE (OLIVATPA NE ASIAKKAAN, KOLMANNEN OSAPUOLEN TAI ABSOLUTEN ISÄNNÖIMIÄ) OHJELMISTOJEN ASENNUSOHJELMIA KYSEISILLE KOLMANNEN OSAPUOLEN JATKUVILLE SOVELLUKSILLE (KYSEISET LATAUKSET: ”ASIAKKAAN ASENNUSOHJELMAT”) SEKÄ ASENTAAKSEEN KYSEISIÄ KOLMANNEN OSAPUOLEN JATKUVIA SOVELLUKSIA ASIAKKAIDEN LAITTEISIIN JA KÄYTTÄÄKSEEN NIITÄ. Asiakas suostuu olemaan lataamatta mitään ohjelmistoja tai muita materiaaleja kuin Asiakkaan Asennusohjelmia, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta, tietokonevirukset, madot, aikapommit, troijalaiset tai muut haitalliset tai ilkivaltaiset koodit, rutiinit, tiedostot, merkkijonot, agentit tai ohjelmat. Asiakas puolustaa Absolutea ja vapauttaa Absoluten vastuusta kaikista vaateista, vaatimuksista ja kanteen perusteista sekä on Absolutelle korvausvelvollinen niihin liittyvistä vahingonkorvauksista, vastuista, kustannuksista ja kuluista (mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta kohtuulliset asianajopalkkiot), jotka johtuvat sellaisesta kolmannen osapuolen väitteestä, jonka mukaan Absoluten Asiakkaan Asennusohjelmien käyttö, niihin pääsy tai niiden isännöinti Sovelluksen jatkuvuus -palvelun tarjoamiseksi (i) loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai (ii) edellyttää, että Absolute maksaa mitä ja millaisia maksuja tahansa kolmannelle osapuolelle.
  • Etäpyyhintä- ja etälukitustoiminnot . Tietyt Absolute-tuotteiden ominaisuudet voivat mahdollistaa sen, että Asiakas voi poistaa etänä tiettyjä tiedostoja tai kaikki tiedostot Laitteesta (”Tiedostojen poistotoiminto”) taikka lukita tai ”jäädyttää” Laitteen etänä (”Laitteen jäädytystoiminto”) (yhdessä ”Etäpyyhintä- ja etälukitustoiminnot”). Asiakas käyttää Etäpyyhintä- ja etälukitustoimintoja omalla vastuullaan ja harkinnallaan. Absolute ei ole vastuussa tai korvausvastuussa mistään häviämisestä tai vahingosta, joka johtuu Asiakkaan toimista tai laiminlyönneistä Etäpyyhintä- ja etälukitustoimintojen käytön yhteydessä tai liittyy niihin. Asentamalla Etäpyyhintä- ja etälukitustoiminnot sisältävät Tuotteet Asiakas myöntää (ja varmistaa, että Asiakas on saanut kaikki tarvittavat luvat myöntääkseen) Absolutelle luvan suorittaa Etäpyyhintä- ja etälukitustoiminnot niin kauan kuin sovellettava Ohjelmisto on asennettuna kyseiseen Laitteeseen. Asiakas puolustaa Absolutea ja vapauttaa Absoluten vastuusta kaikista vaateista, vaatimuksista ja kanteen perusteista ja niitä vastaan sekä on Absolutelle korvausvelvollinen niihin liittyvistä vahingonkorvauksista, vastuista, kustannuksista ja kuluista (mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta kohtuulliset asianajopalkkiot), jotka johtuvat sellaisesta kolmannen osapuolen vaateesta tai liittyvät siihen, että Asiakas käyttää näitä ominaisuuksia, paitsi siltä osin kuin kyseisen vaateen aiheuttaa suoraan Absoluten törkeä huolimattomuus tai tahallinen laiminlyönti.